Video tvorba

07

Tvoríme originálne, jednoduché video prezentácie, pre Vašu spoločnosť. Ponúkame natáčanie dronom a následnú editáciu plus profesionálnu audio nahrávku.


„Ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále rýchlejšie, než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“ — Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

V roku 2018, sme obsadili 1. Miesto v súťaži organizovanej spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.


Najnovšia práca