Firemná identita

06

Máte kaviareň, autodopravu či kvetinárstvo? Každá firma potrebuje svoju identitu, pod ktorou vystupuje na verejnosti a na základe čoho robí reklamné kampane. Web-stránka, tričko, polep automobilu a jedálny lístok. Všetko musí spolu ladiť a musí to dodržiavať štandardy, aby zákazníci neboli zmetení. Ide taktiež aj o sociálne siete a grafiku, ktorú využívate.


„Ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále rýchlejšie, než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“ — Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781